Forside » Hvordan deltager man?

Hvordan deltager min virksomhed? Kom i gang!

Det er let og enkelt at blive en del af partnerskabet, og Jobservice Danmark hjælper din virksomhed i gang.

JobserviceDanmark.jpg

Alle virksomheder kan deltage i partnerskabet. Jobservice Danmark bygger bro mellem virksomheder og alle landets jobcentre og gør det let og hurtigt at komme i gang med at stille pladser til rådighed for flygtninge og familiesammenførte. Her får virksomheder en samlet og koordineret indgang på tværs af jobcentre, og virksomheder kan også få en beskæftigelsesrettet integrationsaftale.

Læs mere om Jobservice Danmark (nyt vindue)

Kontakt Jobservice Danmark på tlf. 72 200 350 eller på mail jobservicedanmark@star.dk, hvis din virksomhed ønsker at blive en del af Sammen om integration, eller hvis du vil høre mere om, hvordan en integrationsaftale kan være relevant for netop din virksomhed.

Hvis din virksomhed allerede har et godt samarbejde med jobcentre, kan I melde jer til virksomhedspartnerskabet for at skabe synlighed om den vigtige opgave med at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet.

Følg Jobservice Danmark på LinkedIn og hold dig opdateret om det gode arbejde i Sammen om integration (nyt vindue)

Ordninger

Der findes en række virksomhedsrettede tilbud målrettet flygtninge, og med trepartsaftalen om integration kom der nye muligheder for virksomheder og flygtninge såsom den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) og en bonusordning for virksomheder.

Læs mere om integrationsgrunduddannelsen (IGU) hos Udlændinge- og Integrationsministeriet (nyt vindue)

Det er let at blive en del af virksomhedspartnerskabet.

Se servicerejsen for virksomhedspartnerskabet (pdf)

Her finder du en række faktaark med konkret information om nogle af de ordninger, din virksomhed kan benytte sig af i forbindelse med integration af flygtninge i virksomheden.

Hent faktaark om virksomhedspartnerskabet (pdf)

Hent faktaark om integrationsgrunduddannelsen (IGU) (pdf)

Hent faktaark om bonusordning for private (pdf)

Hent faktaark om virksomhedspraktik (pdf)

Hent faktaark om løntilskud (pdf)

Hent faktaark om mentorordningen (pdf)

Logo

Alle de virksomheder, kommuner og andre gode kræfter, der deltager i partnerskabet, kan bruge Sammen om integration-logoet på deres hjemmeside, trykt materiale mv.

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration skal synliggøre virksomheder, som går foran og inspirerer flere virksomheder til at tage del i integrationsopgaven.

Hent logo i positiv version/hvid baggrund (png) SOI-logo-pos.png
Hent logo i negativ version/grøn baggrund (png) SOI-logo-neg.png
Sidst opdateret 19/04 2018